Analiza fundamentalna i techniczna

Analiza fundamentalna i techniczna

Dziś chciałbym poruszyć temat, który jest bardzo istotny dla sukcesu na rynku giełdowym – analiza fundamentalna i techniczna. Jako specjalista od analizy spółek giełdowych, zgromadziłem wiedzę i doświadczenie, które chciałbym się z Wami podzielić.

Analiza fundamentalna to metoda, która koncentruje się na badaniu wartości wewnętrznej danej spółki. Opiera się na dogłębnym badaniu bilansów, wyników finansowych, strategii biznesowej, a także czynników makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na działalność danej firmy. Głównym celem analizy fundamentalnej jest ocena potencjalnego wzrostu lub spadku wartości danej akcji. Inwestorzy korzystający z tej metody często przyglądają się wskaźnikom finansowym, takim jak stopy zwrotu z kapitału własnego, marże zysku czy zadłużenie spółki. To pozwala im dokonać trafnych decyzji inwestycyjnych.

W ramach analizy fundamentalnej można wykorzystać różne wskaźniki, które pozwalają dokładniej ocenić wartość i potencjał rozwoju danej spółki. Dwa z tych wskaźników to ratio cena/zysk (C/Z) oraz ratio cena/wartość księgowa (C/WK).


Wskaźnik C/Z jest stosowany do oceny wyceny rynkowej spółki. Oblicza się go dzieląc aktualną cenę akcji przez zysk na jedną akcję. Im niższy wskaźnik, tym tańsza jest spółka w stosunku do jej zysków. Wyższy wskaźnik może sugerować przewartościowanie spółki lub oczekiwania rynku dotyczące jej przyszłych wyników finansowych. Analiza wskaźnika C/Z pozwala inwestorom porównać wyceny różnych spółek i dokonać decyzji inwestycyjnych.

 

Wskaźnik C/WK mierzy stosunek ceny akcji do wartości księgowej na jedną akcję. Wartość księgowa to wartość netto aktywów spółki, podzielona przez liczbę jej akcji. Wskaźnik ten odzwierciedla cenę, jaką inwestorzy są gotowi płacić za jeden dolar wartości aktywów. Niski wskaźnik może wskazywać na niedowartościowanie spółki lub zapotrzebowanie na jej aktywa, podczas gdy wysoki wskaźnik może sugerować przewartościowanie spółki. Jednak warto mieć na uwadze, że wskaźnik C/WK może być mniej przydatny dla firm o dużej wartości niematerialnych aktywów.

 

CZYTAJ TAKŻE :

https://businessanalityka.com/analiza-interwalowa/

Z drugiej strony, mamy analiza techniczna, która skupia się na badaniu zachowań cenowych na wykresach. Analiza ta polega na identyfikowaniu trendów, wzorców cenowych oraz wskaźników technicznych. Inwestorzy, którzy korzystają z analizy technicznej, starają się prognozować przyszłe ruchy cenowe na podstawie danych historycznych. Wiedząc, jak działa oferta i popyt, mogą identyfikować momenty kupna lub sprzedaży akcji. Dlatego poprzez badanie wskaźników takich jak średnie kroczące, oscylatory czy poziomy wsparcia i oporu, mogą podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

W analizie technicznej można wykorzystać wiele różnych metod i narzędzi, ale trzy najpopularniejsze to: analiza linii trendu, wskaźniki techniczne oraz formacje cenowe.

1. Analiza linii trendu:
Jedną z najważniejszych metod analizy technicznej jest analiza linii trendu. Polega ona na identyfikowaniu trendów rynkowych i wykorzystywaniu ich do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Istnieją trzy rodzaje linii trendu: wzrostowa, spadkowa i boczna. Kiedy cena papierów wartościowych porusza się wzdłuż linii trendu, możemy przewidzieć dalszy kierunek jej ruchu. Analiza linii trendu pozwala nam również określić poziomy wsparcia i oporu, co jest istotne przy ustalaniu punktów wejścia lub wyjścia z pozycji.

2. Wskaźniki techniczne:
Drugą popularną metodą analizy technicznej są wskaźniki techniczne. Są to matematyczne obliczenia wykonane na podstawie danych rynkowych, które pomagają nam ocenić sytuację na rynku. Przykłady popularnych wskaźników technicznych to: RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), średnie kroczące czy oscylatory. Wskaźniki te mogą dostarczać informacji na temat przyspieszenia lub opóźnienia trendu, sygnałów kupna lub sprzedaży oraz poziomów overbought i oversold.

3. Formacje cenowe:
Trzecią najpopularniejszą metodą analizy technicznej są formacje cenowe. Sprowadzają się one do analizowania historycznych wzorców cenowych i próby przewidzenia przyszłych ruchów na podstawie tych wzorców. Przykłady popularnych formacji cenowych to: formacje zwyżkowe i spadkowe, trójkąty, prostokąty czy głowy i ramiona. Jeśli uda nam się zidentyfikować daną formację cenową, możemy dokonać prognozy dotyczącej dalszego kierunku ruchu ceny.

Ważne jest jednak zrozumienie, że zarówno analiza fundamentalna, jak i techniczna są kluczowymi narzędziami, które uzupełniają się nawzajem. Analiza fundamentalna dostarcza inwestorom informacji o podstawowych wskaźnikach finansowych danej spółki, co pozwala ustalić jej wartość wewnętrzną. Z drugiej strony, analiza techniczna pomaga inwestorom zidentyfikować odpowiedni moment wejścia lub wyjścia z danej pozycji, wykorzystując wzorce i wskaźniki na wykresach.

 

CZYTAJ TAKŻE :

https://businessanalityka.com/handel-automatyczny/

Korzystanie zarówno z analizy fundamentalnej, jak i technicznej daje nam pełniejszy obraz sytuacji na rynku. Pozwala nam lepiej zrozumieć fundamenty danego przedsiębiorstwa i ocenić, czy jego wartość na giełdzie jest adekwatna do rzeczywistości. Dodatkowo, analiza techniczna daje nam wskazówki dotyczące momentów wejścia lub wyjścia z danej pozycji, co jest niezwykle cenne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

Pozdrawiam

MAREK

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments