Analiza fundamentalna i techniczna Analiza fundamentalna i techniczna są dwoma głównymi metodami stosowanymi w handlu na rynku Forex. Oba podejścia są ważne dla traderów, ponieważ pozwalają na skuteczne prognozowanie ruchów cen i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Analiza fundamentalna obejmuje badanie czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych, które mogą wpływać na wartość danej waluty. Traderzy korzystają z różnych […]

Zobacz więcej